Home

 

VortexHealing® is een healingwijze en een pad voor ontwaken.
Het transformeert de wortels van emotioneel bewustzijn,
heelt het fysiek lichaam,
en ontwaakt de vrijheid in het menselijk hart.

VortexNederland is hèt platform voor VortexHealing in Nederland en België. Hier vind je:

  • Informatie over de trainingen VortexHealing in Nederland.
  • Geregistreerde therapeuten, waar je terecht kunt voor behandelingen en vragen daarover.


VortexHealing is een manier van werken met energie en bewustzijn, gericht op spiritueel ontwaken. Het werkt vanuit een verbinding met het Goddelijke. Onder ‘goddelijk’ verstaan we hier niet een religieus beeld, maar verwijzen we naar het Ongedeelde, het Ene dat voorafgaat aan alles en dat alles omvat. Het ‘Goddelijke’ verwijst naar je ware essentie, voorbij je persoonlijkheid en voorbij het vergankelijke. Onder ‘spiritueel ontwaken’ verstaan we hier dan ook het leven vanuit eenheidsbesef, zonder idee of gevoel van ‘ik’, ‘jij’, ‘mijn’, jouw’, etcetera. Werken met VortexHealing, in trainingen en in healingen, ondersteunt je proces van heelwording. Die heelwording is eigenlijk een meer en meer loslaten van je patronen, posities en pijnstukken. Het is het proces van ontwaken tot je ware essentie, dat Goddelijke. Je bent dat wat overblijft als je jezelf hebt losgelaten.

VortexNederland kun je zien als het centrale kantoor voor activiteiten VortexHealing in Nederland en België. De doelstellingen zijn:

  • Het organiseren van de cursussen VortexHealing in Nederland, en hierover informatie verschaffen aan nieuwe en bestaande studenten.
  • VortexHealing in Nederland en België meer bekendheid te geven, middels deze website, lezingen en publicaties die VortexHealing meer in de schijnwerpers zetten.
  • De therapeuten die VortexHealing gebruiken een platform bieden om hun werk en hun praktijk te profileren.
  • Vortexstudenten en -therapeuten te motiveren de instrumenten te gebruiken en met elkaar hierover te delen, o.a. door een platform op Facebook en nieuwsbrieven.

® "VortexHealing" is a registered service mark of the R.Weinman VH Trust. All rights reserved. Used here with permission. For more information on VortexHealing, visit the website www.vortexhealing.org