Kan ik een cursus doen?

Tweemaal per jaar is er een Foundational training VortexHealing. Er is geen specifieke voorkennis vereist om mee te kunnen doen. Wel is belangrijk dat je de vijf dagen allemaal aanwezig kunt zijn, om de transmissie volledig te kunnen ontvangen, en om met je nieuwe energetisch gereedchap te oefenen.

Je kunt geen andere VortexHealing-trainingen volgen voordat je de transmissie van de basiscursus hebt ontvangen. Eerst het fundament, dan eventueel de rest pas.

Het aanmeldingsformulier vind je hier, evenals op de website van vortexhealing.org. Dit document bevat:

  • Het schema trainingen voor de komende tijd
  • De bankgegevens van de docent Anthony Gorman
  • Het aanmeldingsformulier [in te vullen en terug te mailen]
  • De voorwaarden die op je aanmelding en deelname van toepassing zijn


Je aanmeldingsdatum is bepalend voor de cursusprijs: als je minstens een maand voor aanvang van een training de email met aanmelding hebt gestuurd, én de [aan-]betaling hebt overgemaakt, heb je namelijk recht op een vroegboekkorting. De grootte van die korting verschilt per training, en staat genoteerd in het schema. Voor korte cursussen is het doorgaans €20,-, en voor middellange cursussen is het kortingsbedrag €30,-.

De Foundational training is op zichzelf een compleet systeem van healing en verbinding met het Goddelijke bewustzijn in je hart. De technieken die je er leert en de transmissies die je er ontvangt staan op zich. Vervolgcursussen kun je doen, het is in heel veel opzichten natuurlijk aan te raden, maar een noodzaak is er niet. De Foundational training is weliswaar het fundament voor veel daaropvolgende verdiepingscursussen, maar staat ook op zich zelf.

Voor specifieke vragen kun je uiteraard contact opnemen met de organisator, Patrick Meijers, op of telefonisch op 06-81949313.