Interview met docent Anthony Gorman

[Februari 2013]

Q1 Kun je ons vertellen, wat is 'Goddelijke Energie Healing'? Wat doet het? En, wat is het doel?
De vitale energie van het leven op aarde komt voort uit de zon. De beweging van dag en nacht creëert de levenscyclus. Op dezelfde wijze wordt de diepere bron van het leven van de schepping gezien als het Goddelijke. De cyclus van het ogenschijnlijk verschijnen en dan weer verdwijnen van Goddelijkheid creëert een cyclus van het leven waar het leven in slaap valt uit de diepere aard ervan, en dan er weer toe ontwaakt. Hoewel VortexHealing Divine Energy Healing eruit ziet als een techniek van genezing, is het in wezen een natuurlijke beweging van het leven. Uiteindelijk zal de cyclus van het leven op aarde al het leven hier ontwaken tot haar diepere aard, echter, terwijl dit proces in opkomst is, zijn sommige mensen aangetrokken om op te staan ​​op de top van de berg naar de eerste stralen van dat nieuwe leven te vangen, om actief deel te nemen mee, en dit proces ziet eruit als een techniek van genezing en meditatie, zoals VortexHealing.

Q2 We heb ergens gelezen dat je de veertiende Merlijn bent. Wat is het verhaal daarachter?
De menselijke ‘mind’ probeert een begrip van alles in het leven te vinden door alles te benoemen. Dus een boom is een boom en we labelen de boom met ons begrip ervan en denken dat we het leven begrijpen. Maar het is een soort projectie. De wereld die we denken te zien is eigenlijk een wereld die we projecteren vanuit onze eigen individuele geest. Echt zien van de boom zonder die te labelen zou misschien een heel andere ervaring van het bestaan geven. Op dezelfde manier identificeren we ons met een naam. Een naam geeft een gevoel van ‘ik’-heid. De naam Merlijn geeft echter geen besef van ‘ik’-heid, en wordt gevoeld door het hart als een innerlijke opening naar een magische soort van bestaan.

Als een leraar binnen VortexHealing verwijst naar zichzelf als Merlijn, is dat eigenlijk een uitnodiging voor een innerlijke onderzoeken naar het leven waarin die ‘ik’-heid afwezig is.

Q3 Beschouw je jezelf als ontwaakt? Wat zijn je ervaringen op het pad van ontwaken? Hoe hebben ze invloed op je leven?
3a) Dit is een soort strikvraag en dus een navenant antwoord: stel je voor dat ik ook mijn eigen broer ben, wie ben ik dan?

Onze kijk op de wereld is terug te zien in hoe onze taal werkt. Meestal is er een onderwerp en een lijdend voorwerp in elke zin. Een subject en een object. Als er een taal was waarin je ‘wat is’ zou zeggen je in plaats van ‘ik ben’, zou je worden uitgenodigd in het opmerken van ‘wat is’. Als je tijd besteedt, zoals ik heb gedaan, aan het opmerken van ‘wat is’, dan begin je te merken dat er geen echte  ‘ik’ is. Als je dit diep genoeg opmerkt lost de aanname dat ‘ik’ bestaat [in het hart] op. Maar het is net als bij als een goochelaar. Hoewel je weet dat het maar een truc is, kan het wel echt lijken. Dus een persoon kan ‘ontwaakt’ zijn maar tegelijkertijd nog ‘slapen’. Maar als je eenmaal weet dat het een truc, heeft de truc geen macht meer over je, om je te overtuigen dat het de realiteit is. Dus ja, ik ben ‘ontwaakt’.
3b) Ik zou een boek kunnen schrijven, alleen hierover. In het kort kan ik er dit over zeggen. In het begin was ik gewoon nieuwsgierig. Ik werkte als software ontwikkelaar, en net zoals er een 'innerlijke' wereld in de computer bestaat, bedacht ik me dat er een innerlijke wereld van het leven zou kunnen zijn die veel dieper gaat dan uiterlijke schijn of zelfs dieper dan wat de huidige wetenschap beschrijft. Dus in eerste instantie dacht ik dat ontwaken me super intelligent maken als ik het kon ‘kraken’. Ik leerde mediteren om toegang te krijgen tot deze innerlijke wereld.  Mijn eerste poging om te ontwaken creëerde een transcendente mystieke toestand. Maar ik ontdekte dat deze toestand me loskoppelde van de wereld en van mijn gevoelens, en dat ik gewoon in een ander soort van illusie leefde. Ik kwam ‘terug de wereld in’ met een hoop verwarring, en begon met de verwerking van mijn ‘Pandora’s Box’, mijn onderdrukte emotionele houding, met de hulp van VortexHealing. Maar ik meende nog steeds dat ik misschien kon opstijgen naar een hoger niveau van bestaan, als een Yogi, en dat als ik mijn hart maar diep genoeg ontwikkelde dat dit ook zou gebeuren. Dit eindigde op een dag met een dramatische ervaring, waar Merlin’s aanwezigheid door de VortexHealing heen mijn hart in tweeën hakte met een Goddelijke zwaard. Het voelde alsof het in de afgrond viel, en als een leeg omhulsel. Omdat ik toen voor mijn gevoel niets meer over had om mee te evolueren naar een hogere staat van bestaan voelde ik verloren. ​​Tot ik me realiseerde dat wat ik dacht dat mijn bestaand was, eigenlijk als een beeld in een innerlijke spiegel was. Omdat de spiegel zo groot was als mijn hele gezichtsveld, was het beeld in de spiegel alles wat ik zag. Plotseling had de spiegel toen een rand. Ik realiseerde me dat mijn bestaan ​​niet het bestaan was ​​dat ik tot dan toe had ervaren. Bestaan ​was. En ik was. Vrij van kunnen worden gedefinieerd door een ervaring. Dit noem ik mijn eerste ontwaken tot de waarheid van wat is.
Toch hoopte ik, terwijl zich dit verdiepte,  dat ik uiteindelijk een leven zou hebben, vrij van alle problemen, een gelukzalige toestand van harmonie met het AL. Ook dit eindigde een dag toen ik zat te luisteren naar de woorden van een grote Mahatma. Ze zei dat haar leven vol problemen was. Ik zei: "WAT?". Dat is niet wat ik verwachte wat ze zou zeggen. Ik merkte wel dat ze vrij zijn van identificatie met de genoemde problemen. In contrast daarmee, merkte ik dat mijn identificatie met mijn problemen maakte dat ik ze vermeed, waardoor een heel stuk zelf-beeld vast bleef zitten. Toen ik dat echt zag, was het weg. En het leven ging verder zoals het was, maar zonder dat ik problemen zag. En inmiddels blijven de innerlijke realisaties ook doorgaan.
3c) Ontwaken heeft voor mij mijn leven echte betekenis gegeven, de betekenis van Liefde. Omdat liefde als concept snel verkeerd begrepen wordt, is het eenvoudiger om te zeggen dat ik meer plezier heb!

Q4 Welke rol zie je de Merlin energie spelen in de toekomst?
Deze vraag is moeilijk te beantwoorden, omdat ie teveel omvattend is op een bepaalde manier, en omdat het antwoord dan te groots kan klinken, zonder relatie met het gewone leven.

In het grote plaatje zou ik zeggen dat het doel van de Merlin energie is om het leven te ontwaken tot haar ware aard, die Goddelijkheid, en dat dit magisch proces in het hele universum gaande is.

Vanuit het oogpunt van VortexHealing is het zo dat deze energie van Merlin nu eenmaal is opgedoken in ons leven en dat wij de bedoelingen ervan volgen. Dit vertaalt zich in een systeem van Goddelijke transmissies en workshops, waarin een omgeving wordt gecreëerd die healing en spiritueel ontwaken stimuleert en ondersteunt.

Q5 Wat gebeurt er in de VortexHealing klassen?
Als je eens kijkt naar de VortexHealing klassen als een boom, die een stam heeft, takken, bladeren en een Geest. Dan is die Geest van de workshops is hetzelfde als de Geest van je eigen ware wezen, en dienen de workshops om je hier bewust van te maken. Dit is de essentie van het proces van healing.

De stam van de boom vormen de VortexHealing Goddelijke transmissies. Een transmissie is een overdracht in bewustzijn, van healinggereedschap dat we gebruiken in de klas. Dit is geen abstract of mentaal proces van afstemming, het is een concreet proces waarbij Goddelijke intentie en energie je direct transformeert en evolueert, en nieuwe energetische mogelijkheden in je energiesysteem creëert.

Deze nieuwe vaardigheden zijn dan als de takken van de boom. Na de Basiscursus ben je in staat tot het channelen van 49 kwaliteiten van Goddelijke energie en Goddelijk bewustzijn. In de workshop Magical Structures ontvang je de mogelijkheid om Goddelijke structuren van energie te kunnen maken, die bijvoorbeeld de Feng-Shui van een ruimte of gebouw kunnen verbeteren, of helpen een orgaan of chakra gezonder maken. In de Multi-Frequency training ontvang je de mogelijkheid om alle bestaande​​frequenties van energie te channelen, die we dan kunnen gebruiken om het healingproces, het loslaten van conditionering in het energiesysteem, te versnellen. En zo bieden alle workshops iets bepaalds.

De bladeren van de boom zijn hoe je omgaat met deze vaardigheden. Onze belangrijkste focus in workshops is om conditionering los te helpen maken. Het idee is dat je al Heel bent, Compleet, Tevreden en Gezond, maar dat dit verborgen is onder geconditioneerd gedrag en het daarbij behorende valse gevoel van ‘ik’-heid. Dus streven we ernaar deze geconditioneerde energie weg te strippen, het gevoel van identiteit te onthullen, en deze valse identiteit in contact te brengen met het Goddelijke, zodat het ontwaakt en loslaat. En dan zien we hoe dit onze ervaring van het leven en gezondheid etcetera verandert, en hoe ons leven erdoor groeit en bloeit. De boom. Maar eigenlijk behelst dit proces veel meer dan dit beeld kan beschrijven.

Q6 Hoe komen we meer te weten over Divine Energy Healing, of over wanneer de volgende VortexHealing training plaatsvindt?
Ga daarvoor naar www.vortexnederland.nl of naar www.vortexhealing.org

met Liefde,
Anthony